Resultaten enquête Zonne-Strijp

In februari is voor de campagne Zonne-Strijp een enquête onder de wijkbewoners gehouden. In totaal zijn 51 reacties binnengekomen.

 

Klachten

Meer dan de helft van de mensen heeft ‘geen klachten’.

Er zijn echter ook mensen die wel klachten hebben. De grafiek geeft een overzicht hiervan. Hieruit kunnen we het volgende concluderen:

 • ‘Lekke ramen (waas in ramen)’ komt veel voor, maar weinig mensen zijn geïnteresseerd in nieuw isolatieglas. Dit is echter wel de beste oplossing. Dat brengt enerzijds hoge kosten met zich mee. Anderzijds staat daar ook weer een besparing tegenover. Nieuw HR++ glas is drie keer zo zuinig als het ouderwetse dubbel glas.
 • Vervolgens zijn tocht, koude trek en koud aanvoelende vloer veel genoemd. Deze klachten kunnen goed met elkaar te maken hebben. Vrijwel alle woningen zijn namelijk al voorzien van vloerisolatie. Er zal daarom niet veel kou van onderen af komen. Daarentegen hebben veel woningen mechanische ventilatie. Deze ventilatie zorgt voor een continue luchtstroom van buiten door de ventilatieroosters naar binnen, ook als het koud is. Als de ventilatieroosters dicht staan, zal er door de mechanische ventilatie nog steeds lucht naar binnen gezogen worden. Dit komt dan door elke kier die de lucht maar kan vinden naar binnen. Deze koude lucht wordt deels opgewarmd door de opstijgende warmte van de radiatoren. Doordat de huizen geïsoleerd zijn, zullen de radiatoren niet de hele tijd warmte hoeven te leveren. Als de kamer is opgewarmd, zal de radiator minder warmte afgeven. Op dat moment zakt de verse buitenlucht die binnenkomt meteen naar de vloer omdat de lucht nog nauwelijks wordt opgewarmd. Deze koude lucht blijft laag boven de vloer hangen en geeft een koude voeten gevoel. De meeste mensen die ‘koude vloer’ hebben genoemd, zijn ook geïnteresseerd in vloerisolatie. Het is echter de vraag of vloerisolatie het probleem van een koude vloer oplost. Als je dit wilt uitzoeken, kan je een proef doen. Op een koude dag sluit je de ventilatieroosters en zet je de mechanische ventilatie uit (stekker eruit trekken). Kijk of de koude vloer die dag minder koud is. Vergeet na de proef de ventilatie niet aan te zetten. Ventilatie is belangrijk voor het afvoeren van vocht, kooldioxide (CO2), nare luchtjes, stof en ziektekiemen. Om de koude vloer toch te verminderen kan je het volgende doen:
  • Zorg voor een goede kierdichting (tochtstrips langs ramen, kit in andere kieren)
  • Beperk de ventilatie in de woonkamer tot het hoogst noodzakelijke (zet de roosters bijvoorbeeld half dicht en kijk of het dan niet te vochtig wordt)
  • Zet de ventilatie in een kamer waar niemand zit (slaapkamer die overdag niet wordt gebruikt) juist goed open. De meeste lucht komt dan via die kamer de woning binnen en kan dan naar de badkamer en toilet stromen. In die kamer is de vloer dan wel koud, maar daar zit niemand. In de woonkamer daarentegen krijgt de lucht meer kans om op te warmen.
 • Defecte ventilatieroosters is enkele keren genoemd. Voor veel woningen zal in de komende jaren het glas een keer aan vervanging toe zijn. Dan worden gewoonlijk meteen de ventilatieroosters vervangen. U kunt dan niet alleen beter isolerend glas nemen, maar ook moderne zelfregulerende ventilatieroosters. Hierin zit een klep die automatisch de opening verkleint als er wind op staat en weer meer open gaat staan als de wind afneemt. U hoeft hier dus niet meer aan te regelen. Het blijft altijd fris binnen zonder dat u last heeft van sterke tocht in uw huis. Mocht uw glas nog niet aan vervanging toe zijn, dan kunt u de ventilatieroosters misschien ook laten repareren. Een bedrijf die dit kan, is bijvoorbeeld HJ van Sabben.
 • Tot slot zijn hete zolders enkele keren genoemd. Dit is iets te verminderen met zonnepanelen (die voeren een deel van de energie uit het zonlicht af als elektriciteit). Bij een plat dak is vooral de optie rug-aan-rug oost-west plaatsing van zonnepanelen het meest effectief omdat er dan bijna geen zonlicht meer op het dak valt. Een andere optie is een groen dak, vooral als er af en toe wordt gesproeid in de zomer. Beide maatregelen hebben echter wel hun beperkingen. Op den duur warmen zolders toch wel op.

 

Maatregelen

Van de 51 respondenten zijn er al 38 geïnteresseerd in één of meer van de speerpunt maatregelen. In totaal is er 63 keer een maatregel aangevinkt. En de winnaar is: zonnepanelen. Hoe verrassend. Op de tweede plaats staat het reinigen van de afzuigkanalen. Verder valt op dat er vraag is naar:

 • Vloerisolatie (zie ook toelichting onder het kopje ‘Klachten’)
 • Zonneboiler: hiervoor wordt offerte opgevraagd. Daar wordt later op deze website en tijdens de informatieavond aandacht aan besteed.
 • Nieuwe dakbedekking: hoewel dit niet een energiebesparende maatregel is, wordt nog bekeken of hierover ook informatie beschikbaar gesteld kan worden.

 

Energie-inkoop en collectieve zonnedaken

60% van de mensen in De Strijp heeft al groene stroom en daarmee scoren de inwoners van deze wijk als gemiddeld Nederland. Er zijn nog 8 mensen geïnteresseerd in groene stroom inkoop, waarmee de wijk boven het landelijk gemiddelde uit zou kunnen komen. Het aantal mensen dat mee zou willen doen in een stroominkooptraject is zeer hoog (bijna 50%). Dat betekent dat, als dit representatief zou zijn voor de hele wijk, er rond de 500 mensen mee zouden willen doen. Het is natuurlijk wel de vraag in hoeverre deze enquête representatief is, want juist de mensen die energie-inkoop interessant vinden, zullen deze enquête eerder invullen dan mensen die daar geen interesse in hebben. Verder is een aantal van 500 klanten nog niet groot in energieland. Wellicht dat dit in breder verband met andere wijken van Rijswijk opgepakt kan worden. Dan komt er wellicht een interessant aantal uit. De interesse voor energie-inkoop wordt meegenomen in het koepeloverleg dat ambassadeurs met andere Rijswijkse wijken en de gemeente hebben in het kader van de structurele aanpak van de bestaande woningen in de gemeente.

Verder valt ook op dat er best veel interesse is in een lokale energievereniging. Deze zou dan ook de energie-inkoop op kunnen pakken. Op basis hiervan lijkt het zinvol om een kwartiermaker voor de nieuwe vereniging te zoeken.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.