Klimaatbeleid in Rijswijk

Nationaal energiebeleid
Gemeentelijk energiebeleid

Nationaal energiebeleid

Inmiddels zijn er op zowel Europees als nationaal niveau doelstellingen geformuleerd op het gebied van de beperking van de uitstoot van CO2. Bekend zijn de 20% energiebesparing en 20% duurzame energie in 2020 die door de Europese Commissie zijn vastgesteld en die zijn overgenomen door verschillende Europese landen.

Voor de realisering van deze doelstellingen zijn activiteiten op het gemeentelijk niveau van groot belang, of zoals het op de site van Rijkswaterstaat Leefomgeving wordt geformuleerd:

Een hoofdrol voor gemeenten

Lokale overheden hebben een belangrijke rol bij het behalen van energiebesparing, toepassen van duurzame energietechnieken en terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Via bouwen en wonen, de ruimtelijke inrichting en handhaving van de Wet Milieubeheer hebben gemeenten invloed op een groot deel van de uitstoot van de Nederlandse broeikasgassen. Daarom hebben bijna alle gemeenten in Nederland een klimaatbeleidsplan en zijn zij bezig om de klimaatprojecten uit te voeren.

De vermindering van de uitstoot van CO2 en andere vervuilende stoffen gebeurt in het algemeen vooral door energiebesparing en duurzame energie. Met behulp van subsidie van de nationale overheid hebben de meeste gemeenten in Nederland in de afgelopen jaren hun klimaatbeleid geïntensiveerd en zijn er concrete projecten gestart. Het kan daarbij gaan om allerlei verschillende doelgroepen zoals gemeentelijke gebouwen, woningen, bedrijven, verkeer en vervoer, agrarische sector, duurzame energie.

 

Gemeentelijk energiebeleid

Rijswijk wil een schone, groene en milieuvriendelijke gemeente zijn waarin ook onze kinderen en kleinkinderen prettig kunnen wonen en werken. De gemeente neemt onder de verzamelnaam ‘duurzaamheid’ maatregelen om dat doel te kunnen bereiken, waarbij ze streeft naar:

  • Verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving
  • Minimaliseren van de milieubelasting en het energieverbruik.

Gelukkig groeit de belangstelling voor het onderwerp duurzaamheid. Ze zien dat:

  • Grondstoffen opraken
  • Import van gas en olie uit politiek instabiele regio’s niet altijd zeker is
  • Milieuvervuiling onze gezondheid en veiligheid aantast en de natuur bedreigt
  • Milieuproblemen een relatie heeft met economische groei en armoede.

 

Duurzaamheidagenda

Rijswijk wil structureel bijdragen aan het vinden van een oplossing voor deze duurzaamheidsproblemen. De wijze waarop zij dat doet, staat beschreven in de Duurzaamheidsagenda 2020: op weg naar een duurzaam Rijswijk. De gemeenteraad heeft deze in 2011 vastgesteld.

De gemeente heeft gekozen voor praktische en haalbare doelen zoals: in 2020 moet de uitstoot van CO2 25% minder zijn dan in 2011. Op de  website van de gemeente kunt u zien wat de gemeente doet op de verschillende duurzaamheidsthema’s.

Naar begin

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.