Duurzaamheidsambassadeurs van De Strijp

 

Nieuwjaarsborrel

Nieuwjaarsborrel ambassadeursDe ambassadeurs zijn 18 januari 2017 bijeengekomen om de plannen voor de komende maanden te bespreken. Daarbij ging het vooral over de organisatie van de campagne en de publiciteit erover. Begin februari gaan de ambassadeurs flyers verspreiden waarin aandacht wordt gevraagd voor de enquête over duurzaamheid in De Strijp en voor de thema-avond over zonne-energie en energie-inkoop die op 22 februari wordt georganiseerd. Gedurende de campagne komen er regelmatig persberichten voor de lokale media. Tot slot is er een projectteam samengesteld dat zich gaat buigen over het selecteren van de installateurs voor de uitvoering van de maatregelen. Uiteraard was er ook tijd voor een borrel en gezellig napraten. De ambassadeurs hebben zin in de campagne.

 

Ambassadeursbijeenkomst

Op 26 oktober 2016 zijn de ambassadeurs bijeengekomen om de vervolgacties te bespreken. In de eerste bijeenkomst is bedacht dat we beter enkele acties goed kunnen doen dan veel acties half. Daarop is geconcludeerd dat de acties zich focussen op:

  • Een enquête onder bewoners in de wijk over hun wensen en ideeën voor duurzaamheid en woningverbetering
  • Een thema-avond over zonne-energie en energie-inkoop
  • Publiciteit met deur-aan-deur flyers en artikelen in de lokale media
  • De reguliere inkoopactie waarbij een projectteam installateurs selecteert met scherpe aanbiedingen.

Verder is er die avond ingegaan op de enquête. De kunst is om veel informatie te vergaren door middel van weinig vragen. Het moet voor de bewoners namelijk niet teveel werk zijn om de enquête in te vullen. Dit heeft geleid tot een set met vragen en toelichtende teksten bij de vragen.

 

Ambassadeursavond

Het initiatief voor deze campagne komt van bewoners en de campagne wordt verder getrokken door bewoners. De Bewonersorganisatie De Strijp werkt mee aan de campagne en de gemeente en het Energieloket ondersteunen deze actie.

Speciaal voor mensen die willen meehelpen om De Strijp duurzamer te maken, is op 21 september 2016 een ambassadeursbijeenkomst gehouden. Daar hebben de initiatiefnemers en de geïnteresseerden met elkaar van gedachten gewisseld over welke energiemaatregelen interessant zijn en hoe je ervoor zorgt dat de mensen in de wijk weten dat er een campagne is. Alle woningeigenaren krijgen wel een brief, maar toch bleken er bij andere campagnes regelmatig mensen te zijn die niet van de campagne afwisten. Ruimte voor verbetering dus.

Met een opkomst van 16 mensen was het een gezellige en interessante avond. In een tweetal sessies hebben de mensen kennis gemaakt, onderling ervaringen met uitgewisseld en gepeild aan welke maatregelen nog behoefte aan is.

Wethouder Marloes Borsboom trapte de avond af met een welkom aan de aanwezigen. Jullie zijn voorlopers in de wijk. De campagne is meer dan alleen energiebesparen omdat dit tevens een goed voorbeeld is van hoe actief burgers kunnen zijn.

De aanwezigen werden in twee groepjes gesplitst en in elk groepje werden de gewenste duurzaamheidsmaatregelen geïnventariseerd. De maatregelen die in de eerste ronde van ‘De Strijp Duurzaam’ waren gekozen (2013), bleken nog steeds interessant: zonnepanelen (voor het opwekken van elektriciteit), HR-ketel en energiezuinige ventilatie. Daarnaast werden nu ook genoemd HR++-glas, vloerisolatie, groene daken, warmtepomp, CO2-gestuurde ventilatie, zonneboiler (voor warm water), LED-verlichting, Powerwall (kleinschalige windenergie), rolluiken en kleine maatregelen zoals zonneschermen, horren en reinigen zonnepanelen. Er is dus nog wel wat te kiezen in het projectteam dat straks offertes gaat opvragen.

In het tweede deel van de avond lag de nadruk op ‘Hoe vertellen we het aan onze mede wijkbewoners?’ en ‘Hoe krijgen we hun enthousiast om mee te doen?’ Ook bij dit onderdeel kwamen veel mogelijkheden naar voren en werd enthousiast van gedachten gewisseld. Een belangrijke conclusie is dat het pakkend gepresenteerd moet worden en dat er liever enkele acties goed worden uitgevoerd dan dat we met een groot aantal acties aan de slag gaan. De komende periode worden de ideeën verder uitgewerkt naar concrete acties.

 

Aanmelden

Kon u niet bij de bijeenkomst zijn, maar wilt u wel meehelpen om de campagne te organiseren. Dan kunt u zich hiervoor aanmelden. Stuurt u dan een mail aan info@energieloket.info onder vermelding van ‘De Strijp Duurzaam’. U krijgt dan een uitnodiging als er weer een bijeenkomst is.

 

Zonnepanelen De Strijp 2013Meer informatie

De presentatie van de ambassadeursbijeenkomst kun u hier downloaden: Presentatie Ambassadeurs De Strijp Duurzaam

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze campagne, dan kunt u een e-mail sturen aan info@energieloket.info.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.